TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A

PLATFORMEI Train to Trade

Data ultimei actualizări: 16.07.2021

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții generale de utilizare, precum și Politica noastră de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal și Politica de Cookies, ambele documente făcând parte integrantă din acești termeni și condiții generale de utilizare, înainte de a accesa și de a utiliza platforma Train to Trade, întrucât conțin informații cu privire la drepturile și obligațiile dvs. în legătură cu utilizarea acesteia. 

Platforma online https://traintotrade.eu/ pune la dispoziție utilizatorilor în mod obiectiv informații și materiale de informare și educare referitoare la investiții în acțiuni listate pe Bursa de Valori București și alte burse din străinătate, plasamente în fonduri de investiții și fonduri de pensii, investiții în monede digitale și cryptomonede, toate acumulate și structurate de domnul Gilbert Granieri. 

Domnul Granieri desfășoară această activitate ce are ca scop promovarea investițiilor responsabile și îmbunătățirea nivelului de cultură financiară și de înțelegere a produselor financiare în România și nu numai, prin intermediul entității juridice Lean Expert Consulting S.R.L., o societate română cu răspundere limitată, cu sediu în România, Municipiul Timișoara, Strada Martir Col. Ioan Uță, nr. 20, Camera 2, Ap. 2, Județul Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/4071/10.02.2006 și având cod unic de identificare 18369460 ("Lean Expert"). Atât serviciile prestate, cât și produsele realizate de către domnul Granieri pot fi achiziționate, vizualizate, rezervate, comandate și/sau consumate în mod direct de la distanță, prin interacțiune online prin cadrul platformei https://traintotrade.eu/ ("Platforma Trade to Train" sau "Platforma"). Serviciile sunt prestate prin intermediul unei platforme de comunicare video la distanță, iar produsele sunt expuse și devin accesibile ulterior abonării în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos.

Fondatorul și deținătorul Platformei Train to Trade și al tuturor subdomeniilor asociate acesteia este domnul Gilbert Granieri. Mai multe detalii despre dezvoltarea profesională a domnului Gilbert Granieri și principalele sale arii de expertiză pot fi găsite la https://traintotrade.eu/about me.

În cazul în care decideți să utilizați Platforma Train to Trade, acești Termeni și Condiții vă sunt aplicabili, descriu relația dintre dvs. și Platforma Train to Trade și reprezintă un acord legal între dvs. și Lean Expert Consulting S.R.L. Prin utilizarea Platformei Train to Trade sunteți de acord să vă conformați și să răspundeți legal față de termenii și condițiile de utilizare prezente, în calitatea dvs. de Utilizator (termen definit mai jos).  

1. Definiții

Contul” reprezintă orice cont valid creat de un Utilizator prin introducerea numelui, a unei adrese, a unei adrese de e-mail, a numărului de telefon și a unei parole alese în cadrul secțiunii „Autentificare” disponibilă pe Platforma Train to Trade și cu acceptarea expresă a acestor Termeni și Condiții, inclusiv a părților integrante reprezentate de Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal, cât și de Politica de Cookies. Prin accesarea Contului personal, fiecare Utilizator va putea să urmărească istoricul interacțiunilor sale cu Platforma Train to Trade (de exemplu, cursurile urmate sau webinariile rezervate) și să acceseze cursurile achiziționate în urma plasării unei comenzi;

Conținutul” reprezintă orice material text, grafic, imagini, sunete, produs software, audio, video, sau alte informații ce pot fi accesate prin intermediul Platformei Train to Trade, anterior sau ulterior creării unui Cont;

Produsele” (și, fiecare dintre acestea, „Produsul”) reprezintă cursuri pregătite de domnul Gilbert Granieri, puse la dispoziția Utilizatorilor sub următoarele forme:

 1. cursuri video înregistrate sau cursuri de tip podcast (inclusiv cele doar voce), disponibile a fi achiziționate pe Platformă, ce își propun să îndrume Utilizatorul în procesul său individual de luare a unei decizii de investiție, pe cont propriu, prin furnizarea informațiilor relevante într-un mod progresiv și structurat, ușor de urmărit și mult mai eficient pentru Utilizatorul neexperimentat; și
 2. cursuri tipărite, de tip e-books, workbooks sau ghiduri și broșuri, disponibile pe Platformă, structurate în funcție de subiectul pe care acestea îl tratează, într-un mod ușor de înțeles, documentat în baza unor modele tehnice si matematice, care să ajute Utilizatorul în aflarea și însușirea mult mai eficientă a informațiilor necesare în domeniul investițional.

Pentru claritate, informațiile incluse în Produse sunt prezentate din perspectiva personală a domnului Granieri, bazându-se pe cunoștințele tehnice acumulate și preferințele sale comerciale, în acord cu modul în care domnul Granieri se raportează la riscul investițional, și mai ales cu evitarea oricăror sfaturi/recomandări pentru Utilizatori. Urmare a parcurgerii Produselor, Utilizatorii sunt liberi să ia orice decizie de investiție pe riscul lor și potrivit preferințelor și credințelor lor.

Serviciile” (și, fiecare dintre acestea, „Serviciul”) reprezintă următoarele activități prestate de domnul Gilbert Granieri, puse la dispoziția Utilizatorilor: accesul la o platformă on-line conținând cursuri (înregistrate și disponibile video) și/sau webinarii (live) și/sau materiale scrise și/sau e-books care abordează din perspectivă teoretică și la modul general subiectul tranzacțiilor de acțiuni sau de alte valori mobiliare la bursele din România sau din străinătate, în scop pur educațional și/sau de entertaining, cu evitarea oricăror sfaturi individuale personalizate și fără a percepe orice remunerație/comision în funcție de rezultatele financiare ale Utilizatorilor, însă cu perceperea unui cost pentru abonarea la platformă și/sau pentru a beneficia de informații/acces la cursuri și/sau materiale audio-video și scrise.

Serviciile includ activități de înscriere, pregătire materiale, comunicare cu participanții și încep a fi prestate de la momentul lansării platformei, respectiv a programărilor cursurilor, transmiterea oricăror materiale cu privire la Servicii pentru cei înscriși cît si pregătirea materialelor de curs pentru clienții înscriși in cadrul unui Serviciu.

ATENȚIE: Pentru evitarea oricărui dubiu, Serviciile prestate prin intermediul Platformei Train to Trade nu reprezintă servicii în desfășurarea activităților de intermediere, brokeraj, consultanță în tranzacții financiare (direct sau indirect). Domnul Granieri nu va intermedia în nicio situație tranzacții financiare (direct sau indirect) pentru/în numele/în contul oricărui Utilizator prin intermediul Platformei, și nici nu va percepe nicio remunerație sau comision în funcție de rezultatele investițiilor Utilizatorilor. Pentru recomandări ferme și sfaturi de tranzacționare, vă recomandăm să luați legătura cu un broker de investiții financiare!

Todată, subliniem că: Graficele, cotațiile, comparațiile și explicațiile unor termeni din domeniu ce se vor regăsi pe platformă, în scop educativ și de entertainment, reprezintă informații obiective iar nu recomandări personale ale Domnului Granieri/ Lean Expert Consulting S.R.L.

Conținutul platformei va cuprinde numai informații care pot fi înțelese ca fiind recomandări generale și niciodată recomandări personale care să vizeze situația concretă sau cerințele concrete ale unui Utilizator.Toate informațiile de pe platformă urmează să fie disponibile și promovate în mod public, neputând fi interpretate ca fiind informații/recomandări/sfaturi personalizate oferite unui Utilizator sau unui grup de Utilizatori.

Utilizatorul” sau „dvs. ” reprezintă orice persoană fizică care a parcurs procesul de înregistrare și creare de cont valid în cadrul Platformei Train to Trade.

2. Condiții de Eligibilitate

Platforma Train to Trade și Conținutul sunt adresate doar persoanelor care au împlinit deja vârsta de 18 ani la momentul accesării Platformei. Prin utilizarea Platformei Train to Trade confirmați și garantați faptul că aveți vârsta de 18 ani la data primei utilizări.

Publicul țintă căruia se adresează Platforma este reprezentat de persoane interesate să investească în acțiuni, produse financiare, instrumente de investiții, cryptomonede, și altele asemenea, dar care nu au acces, timp sau disponibilitate să se documenteze despre trenduri în tranzacționarea, despre bursa din România sau din străinătate, companii listate considerate profitabile și cum se analizează profilul unei companii pentru determinarea riscului investițional, sau analizarea dinamicii pieței de capital.

3. Crearea Contului de Utilizator 

Pentru a putea vizualiza, accesa, rezerva și beneficia de Serviciile și Produsele puse la dispoziție în cadrul Platformei Train to Trade, este necesar să aveți un Cont valid. 

Contul poate fi creat prin introducerea numelui, a unei adrese de e-mail, a numărului de telefon și a unei parole alese în cadrul secțiunii „Autentificare” disponibilă pe Platforma Train to Trade și cu acceptarea expresă a acestor Termeni și Condiții, inclusiv a părților integrante reprezentate de Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal și Politica de Cookies. 

Sunteți de acord ca informațiile furnizate în timpul procesului de înregistrare și creare Cont să fie corecte, de actualitate și complete. De asemenea, sunteți de acord să actualizați aceste informații ori de câte ori este necesar astfel încât să rămână corecte, de actualitate și complete. Datele dvs. personale furnizate pentru scopul creării și actualizării Contului fac obiectul Politicii de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal.

Platforma Train to Trade își rezervă dreptul de a suspenda sau chiar închide Contul dvs., cu consecința limitării (totale sau parțiale) accesului dvs. la Conținut, în cazul în care descoperă că orice informație furnizată pe parcursul procesului de înregistrare și creare Cont, sau chiar ulterior, se dovedește a fi inexactă, incompletă ori neactuală sau că respectivul Cont a fost creat cu scopuri ilegale, imorale și/sau în contradicție cu acești Termeni și Condiții.

În ceea ce privește parola asociată Contului dvs., sunteți singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a acesteia. Sunteți, astfel, de acord să nu comunicați această parolă unui terț și aveți responsabilitate asupra tuturor acțiunilor desfășurate în cadrul Platformei Train to Trade, chiar dacă dvs. ați autorizat sau nu respectivele activități.

În cazul în care sesizați sau există suspiciuni asupra utilizării frauduloase a Contului dvs., aveți responsabilitatea anunțării de urgență a Platformei Train to Trade pentru a fi luate măsurile (inclusiv legale, dacă este cazul) impuse.

4. Drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de autor

Drepturi de proprietate intelectuală. Platforma Train to Trade și Conținutul sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale precum și prin orice alte forme de protecție ale dreptului internațional în materia proprietății intelectuale.

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că Platforma Train to Trade și toate drepturile de proprietate intelectuală asociate sunt proprietatea exclusivă a domnului Granieri. Nu aveți dreptul de a elimina, modifica sau ascunde însemnele cu privire la drepturile de autor, a mărcii înregistrate sau alte drepturi de proprietate încorporate în Platforma Train to Trade sau în alte documente/materiale care o însoțesc. 

Toate mărcile comerciale, logo-ul, denumirile comerciale precum și orice alte drepturi de proprietate utilizate de către, sau care au legătură cu, Platforma Train to Trade sunt mărci comerciale protejate.

Drepturi de autor. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, drepturile de autor asupra tuturor materialelor de pe Platforma Train to Trade sunt deținute de domnul Granieri.

Nicio parte a acestei platforme nu poate fi reprodusă, stocată sau inclusă în orice alt sistem electronic, public sau privat, fără acordul prealabil al Platformei Train to Trade. Este interzisă preluarea, în mod sporadic și/sau sistematic, de date sau Conținut al Platformei Train to Trade în scopul de a recrea sau compila, direct sau indirect, într-o singură descărcare (download) sau mai multe, o colecție, compilare, bază de date, director sau alte asemenea, fie prin metode manuale, prin utilizarea de roboți, „crawlers”, „spiders” sau în orice alt mod, Conținutul.

În cazul în care Utilizatorul încalcă sau este suspectat că încalcă în mod repetat drepturile de autor, Platforma Train to Trade va dispune închiderea sau ștergerea Contului persoanei în cauză.

Înțelegeți și sunteți de acord că aveți dreptul de a descărca și imprima conținutul Platformei Train to Trade doar în desfășurarea relației contractuale dintre dvs. și Platforma Train to Trade, pentru uz propriu, în următoarele condiții: (i) niciun document sau grafică nu va fi modificată; (ii) nici o grafică din cadrul Platformei Train to Trade nu va fi folosită separat de textul care o însoțește; și (iii) toate materialele vor conține referiri cu privire la copyright și marcă Train to Trade.

5. Obligațiile Platformei Train to Trade

Serviciile prestate în cadrul Platformei Train to Trade constituie principalul obiectiv al Platformei și de aceea trebuie pregătite din timp și cu atenție. Platforma Train to Trade va depune toate diligențele ca livrarea Serviciilor să se desfășoare în condiții optime, astfel încât Platforma Train to Trade își va asigura pentru sine: (i) echipamente tehnice (pc/laptop, cameră video, microfon, navigator web folosit etc.) în stare bună de funcționare; (ii) o conexiune la internet stabilă și de mare viteză care permite traficul de conținut video și audio; și (iii) accesul la o locație din care domnul Granieri să presteze Serviciile și să pregătească Cursurile.

Cu toate acestea, semnalul video și audio nu este generat și nu se înregistrează de către Platforma Train to Trade, ci de către platformele de comunicare video și audio la distanță pe care Utilizatorul le agreează (de exemplu, Skype, Zoom, Google Meets sau similar). Platforma facilitează doar conectarea Utilizatorului cu domnul Granieri și managementul general al Serviciilor prestate.

Ulterior, Platforma Train to Trade are obligația de a depune toate diligențele și de a lua toate măsurile și acțiunile pentru a realiza, în timpul Serviciului, scopul pentru care acesta a fost rezervat, plătit, inițiat.

6. Obligațiile Utilizatorului

În interacțiunea cu Platforma Train to Trade, Utilizatorul înțelege și își asumă că:

 1. are instalat, configurat și va folosi, pentru scopul Serviciilor, o cameră web și un microfon și că acestea funcționează corespunzător; este responsabilitatea dvs. directă să va asigurați de buna funcționare a tuturor echipamentelor necesare inițierii și desfășurării optime a unui Serviciu;
 2. are instalat, configurat și va folosi un navigator web (browser) compatibil;
 3. are o conexiune la internet stabilă și de mare viteză care permite traficul de conținut video și audio;
 4. în cazul în care decideți să utilizați o conexiune mobilă la internet (rețea celulară), aveți o conexiune stabilă la rețea și de mare viteză (4G) care funcționează fără întreruperi. Asigurați-vă de viteza de transfer și de capabilitățile/limitele accesului la internet puse la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii;
 5. odată ce Serviciul a fost inițiat online, doar cei conectați în cadrul acestuia pot vizualiza imaginile și recepționa sunetele (semnalul video și audio) și nicio altă parte nu va putea realiza acest lucru, din proximitatea Utilizatorului;
 6. nu va avea un comportament perturbator sau abuziv în utilizarea Platformei Train to Trade și în timpul desfășurării cursurilor online;
 7. nu va posta, încărca, publica, transmite, pe parcursul desfășurării Serviciului sau ulterior,  conținut audio și/sau video care: (a) încalcă sau aduce atingere patentelor, drepturilor de autor, mărcilor comerciale, secretelor comerciale, drepturilor morale sau oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală, drepturilor de publicitate sau de protecție a vieții private a terților (inclusiv, fără limitare, alți Utilizatori sau domnul Granieri); (b) încalcă sau încurajează orice comportament care ar putea duce la încălcarea legilor, reglementărilor, regulamentelor, etc., (c) promovează discriminarea, rasismul, ură, hărțuirea sau vătămarea indivizilor sau a unui grup de indivizi, (d) este fals, fraudulos, înșelător (în mod direct sau prin omisiune), (e) este defăimător, obscen, pornografic, vulgar sau ofensator cu privire la terți (inclusiv, fără limitare, alți Utilizatori sau domnul Granieri); sau (f) este violent, amenințător sau care promovează activități sau substanțe ilegale.

Utilizatorul NU are dreptul de a înregistra și/sau stoca și/sau distribui, prin orice mijloace digitale sau fizice, conținutul video și audio contractat prin Platforma Train to Trade!

Pentru îmbunătățirea Serviciilor disponibile în cadrul Platformei Train to Trade, la finalul cursurilor online, în anumite cazuri, la inițiativa Utilizatorului sau la cererea domnului Granieri, Utilizatorul va putea aprecia modul în care Serviciul a fost îndeplinit.

7. Programarea și desfășurarea Serviciilor

Cursurile online interactive se țin organiza la datele și în condițiile precizate pe platfprmă.

Cursurile online interactive au o oră de start și un termen de grație de 15 minute. În cazul în care Utilizatorul întârzie peste termenul de grație de 15 minute, acesta continuă cursul din punctul în care acesta se află, fără a avea dreptul de restituire a prețului. În cazul absenței totale, Utilizatorul nu va avea dreptul de reprogramare (de exemplu, în viitor cu un alt grup), ci va avea la dispoziție o înregistrare video a sesiunii de curs pierdute. Pentru claritate: 

 1. Platforma va înregistra cursurile pentru unicul scop de a-l pune la dispoziția Utilizatorilor care au lipsit de la o sesiune de curs sau a celor care doresc să revadă aspectele discutate în cadrul cursului; și
 2. niciun Utilizator care participă și care primește acces la un curs înregistrat în condițiile punctului (i) de mai sus, nu are dreptul de a copia și/sau de a transmite cursul înregistrat sau orice fragment din acesta către nicio altă persoană, chiar dacă persoana respectivă este, de asemenea, Utilizator participant la Servicii.

Serviciile se desfășoară în baza unui calendar prestabilit de către Platforma Train to Trade, ce poate fi accesat din Platformă. Platforma Train to Trade își rezerva dreptul de a aduce modificări calendarului de Servicii, cu notificarea prealabilă de minim [3] zile a Utilizatorilor. 

8. Plata Serviciilor și a Produselor

Platforma Train to Trade promovează transparența prețurilor practicate pentru Servicii/ abonamentele lunare și anuale de Produse și Servicii, precum și ceea ce include fiecare pachet, astfel că acestea sunt expuse într-un mod ușor de urmărit accesând Secțiunea "Abonare" la linkul https://traintotrade.eu/.

Mecanism de modificare a prețurilor abonamentelor de Servicii și Produse. Înțelegeți și sunteți de acord că Platforma Train to Trade poate modifica oricând, la libera sa alegere, prețul Serviciilor și Produselor oferite sau modalitatea în care acestea sunt comercializate pe Platformă (de exemplu, individual, nu cumulat în abonamente). Utilizatorul va fi notificat în prealabil pe email despre modificările de preț intervenite. Modificările de preț sunt aplicabile Serviciilor și Produselor rezervate/achiziționate ulterior datei modificării, niciodată retroactiv.

Modalități de plată. Serviciile și Produsele oferite pe Platforma Train to Trade pot fi achiziționate, în principal, prin plata online cu cardul bancar sau, în cazuri excepționale, prin orice alte modalități de plată agreate de Platforma Train to Trade și comunicate în scris Utilizatorului care solicită alternative la modalitate de efectuare a plăților.

Singura entitate autorizată să presteze servicii de procesare a plăților online și de stocare a datelor de card în legătură cu tranzacțiile desfășurate prin intermediul Platformei Train to Trade este STRIPE – companie irlandeză-americană de servicii financiare și software (SaaS) – mai multe informații privind platforma putând vi accesare la https://stripe.com/en-ro.

Odată inițiat procesul de plată prin acceptarea expresă a acestor Termeni și Condiții, inclusiv a părților integrante reprezentate de Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal și Politica de Cookies și apăsarea butonului de „Comandă ce implică o obligaţie de plată", Utilizatorul este transferat într-o fereastră de procesare a plăților administrată de platforma Stripe, urmând să primească un mesaj de confirmare a efectuării cu succes a plății.

Datele cardului bancar al Utilizatorului nu vor fi accesibile Platformei Train to Trade și nici nu vor fi stocate de către Platformei Train to Trade, ci doar de către Stripe sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de procesare a plăților, despre a cărei identitate Utilizatorul va fi informat, în procesul de plată, anterior introducerii datelor cardului bancar.

Vă rugăm să rețineți faptul că încasarea efectivă a sumelor în contul Lean Expert Consulting S.R.L., sau al Utilizatorului în caz de restituire, poate fi influențată de următorii factori, fără limitare: (i) corectitudinea informațiilor cu privire la bancă și cardul bancar pe care Utilizatorul le introduce; (ii) ziua săptămânii în care se inițiază plata; (iii) zilele bancare/nebancare specifice statului și/sau Băncii unde Lean Expert Consulting S.R.L. și/sau Utilizatorul au deschise conturile bancare, și decizia de a efectua tranzacții bancare sau nu în zilele respective.

Odată cu alegerea serviciului sau produsului plata poate fi recurentă. Sumele aferente serviciilor sau produselor pot fi debitate automat din contul Clientului sau prin informări trimise prin email. Clientul înțelege, acceptă și consimte ca plățile aferente abonamentelor achiziționate să fie efectuate prin plăți recurente.

9. Politica de livrare

Livrarea Serviciilor. Livrarea Serviciilor se face online, la distanță. Pentru claritate, durata de timp între achiziționarea unui Serviciu și livrarea Serviciului variază de la caz la caz, dar nu poate fi mai mare de o lună (1) lună de la data la care un Serviciu a fost făcut disponibil pe platformă și achiziționat de către Utilizator, cu excepția situațiilor în care Serviciul este planificat la o dată ulterioară mai mare de această perioadă de timp (în cazul cursurilor/webinarilor spre exemplu).

În caz de deconectare imprevizibilă în timpul Serviciului prestat online, atât Utilizatorul, cât și domnul Granieri sunt obligați (a) să depună toate diligențele și eforturile și să ia toate măsurile și acțiunile pentru reconectare cât mai repede posibil în cadrul cursului și (b) să identifice cauza care a determinat deconectarea și să ia toate măsurile pentru a remedia, reface și preveni astfel de situații, astfel încât următoarele Servicii să nu mai fie afectate de aceasta. În situația în care deconectarea durează mai mult de 15 minute sau are loc în mod repetat pe parcursul unui curs, este la latitudinea domnului Granieri dacă desfășurarea Serviciului poate continua și își poate atinge scopul, acesta având dreptul de a încheia Serviciul și de a considera că acesta a fost prestat integral (în funcție de momentul la care intervine întreruperea, de la caz la caz) sau de a îl reprograma la o dată viitoare agreată cu Utilizatorii.

Livrarea Produselor. Livrarea Produselor are loc ulterior procesării plății, prin activarea funcției de vizualizare a Produsului achitat de către Utilizator sau prin transmiterea pe adresa de email comunicată de Utilizator a suportului de curs (tipărit digital sau video) în termen de cel mult 7 (șapte) zile lucrătoare de la data comenzii, în funcție de condițiile de accesare a Serviciului disponibile pe platformă și la care Utilizatorul consimte în momentul achiziționării Serviciului.

Transport. Taxele de transport sunt prevăzute doar în situația în care Utilizatorul solicită livrarea Produselor reprezentate de cursuri tipărite/e-books în format fizic. Taxele aplicabile sunt în funcție de locația Utilizatorului și comanda avansată, stabilite de Platforma Train to Trade cu furnizorul ales aceasta pentru serviciile de transport. Taxele de transport vor fi vizibile în mod clar și complet pe Platforma Train to Trade.  

10. Politica de anulare

Anularea de către Platforma Train to Trade. În cazul în care, din diferite motive, domnul Granieri nu mai poate livra un Serviciu plătit de către Utilizatori, Platforma Train to Trade poate anula Serviciul cu până la minim [3] ore înainte de data de start a acestui și poate solicita reprogramarea Serviciului respectiv pentru o altă dată, iar propunerea trebuie să fie confirmată de către Utilizatorii participanți.

Anularea de către Utilizator. În cazul anulării de către Utilizator, urmările sunt diferite în funcție de momentul anulării Serviciului. Astfel: (i) dacă Utilizatorul a anulat cel târziu cu [3] zile înainte de data de început a oricărui Serviciu, atunci acesta poate solicita reprogramarea participării sale la un curs/webinar viitor având aceeași temă; (ii) dacă Utilizatorul a anulat cu mai puțin de [3] ore înainte de ora de început a unui Serviciu, acesta pierde prețul achitat pentru Serviciul respectiv.

Utilizatorul poate anula un Serviciu în condițiile de mai sus prin transmiterea unui e-mail la [     ].

11. Politica de retur

„Returul” Serviciilor. Posibilitatea legală de retur și restituire a plății aferente unui Serviciu (curs online, webinar) sunt supuse unui termen legal de retragere de 14 zile calendaristice de la momentul încheierii contractului, fără a fi necesară justificarea deciziei de retragere, numai în cazul în care dreptul de retragere al Utilizatorului este exprimat înainte ca Serviciul respectiv să fi fost prestat deja de Platforma Train to Trade. 

Pentru claritate, în ceea ce privește Serviciile de tip curs recurent/abonament abonare platformă (fiecare astfel de Serviciu presupunând mai multe sesiuni și o pregătire prealabilă a grupurilor în funcție de participanți, respectiv furnizarea de informații continuă de către domnul Granieri), prestarea acestora se consideră a fi inițiată la data primei sesiuni din cursul respectiv sau la data abonării, indiferent de numărul de sesiuni al cursurilor respective/perioada abonării.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul își dă acordul prealabil expres cu privire la modul de începere a cursurilor pe care le achiziționează și confirmă că a luat cunoștință de faptul că dreptul legal de retragere în termen de 14 zile este pierdut odată cu începerea Serviciilor.

Totodată pentru serviciul reprezentând abonamentul abonării la platformă, dreptul de retragere în termen de 14 zile este pierdut odată cu primirea mailului de confirmare a abonării la platformă.

Pierderea dreptului legal de retragere în termen de 14 zile nu aduce atingere drepturilor Utilizatorilor prevăzute în Clauza 10. (Politica de anulare) din acești Termeni și Condiții.

Returul Produselor. În ceea ce privește Produsele puse la dispoziție de Platforma Train to Trade, având în vedere faptul că acestea au caracter digital (tipărite digital sau video) și că nu sunt livrate pe un suport material susceptibil de retur, Utilizatorul confirmă în mod expres și în prealabil prin acești Termeni și Condiții că ia la cunoștință aceste caracteristici ale Produselor și că pierde dreptul său legal de retragere în termen de 14 zile.

Formularul de retur. În interiorul termenului legal de retragere în termen de 14 zile, în cazul în care Utilizatorul are dreptul de a-l exercita în conformitate cu prevederile legale și acești Termeni și Condiții, va transmite un e-mail la adresa [__] cu textul de mai jos, reprezentând un formular de retragere:

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract.

Către Platforma Train to Trade:

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea- cumpărarea următoarelor produse /prestarea următoarelor servicii: [__], la care m-am abonat la data/primite la data [__].

Numele consumatorului 

Adresa consumatorului

Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie), data

Restituirea prețului. Exercitarea dreptului de retragere de către Utilizator pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale de a executa contractul la distanţă, cu următoarele consecințe:

 1. Platforma Train to Trade rambursează sumele pe care le-a primit drept plată din partea Utilizatorului, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informată despre exprimarea decizia de retragere din contract; și
 2. Platforma Train to Trade rambursează sumele menţionate la punctul (a) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Utilizator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Utilizatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina Utilizatorului plata de comisioane în urma rambursării. 

 • 12. Încheierea contractului la distanță 

Relația contractuală între Utilizator și Platforma Train to Trade, ce are ca obiect prestarea de servicii și/sau livrarea de produse la distanță, este materializată printr-un contract semnat la distanță în conformitate cu prevederile art. 6 și art. 8 din Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (OUG 34/2014). 

Obligația de informare precontractuală în baza art. 6 din OUG 34/2014 este îndeplinită în cadrul Platformei Train to Trade prin includerea informațiilor necesare, în mod lizibil și complet, și în pagina de abonare, deasupra butonului de „Comandă ce implică o obligaţie de plată".

Ulterior confirmării abonării și a plății, Utilizatorul va primi pe adresa de e-mail comunicată, confirmarea încheierii contractului încheiat de acesta cu Platforma Train to Trade.

 • 13. Răspundere

Înțelegeți și sunteți de acord că Platforma Train to Trade nu are nicio obligație să efectueze controale, verificări, investigații asupra Utilizatorilor platformei în ceea ce privește conduita lor personală sau de grup, abateri de la regulile sociale, infracțiuni comise de aceștia (de ordin administrativ, civil sau penal), etc., dar poate efectua astfel de inițiative la libera sa alegere.

În cazul în care Platforma decide să efectueze astfel de controale, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, nu garantează în niciun fel, explicit sau implicit, că rezultatele acestora vor identifica existența unor abateri din trecut ale Utilizatorilor sau că respectivii Utilizatori nu se vor angaja în astfel de abateri în viitor, inclusiv în ceea ce privește interacțiunea lor cu sau în cadrul Platformei Train to Trade. 

Serviciile și Produsele oferite prin intermediul Platformei Train to Trade și Conținutul sunt puse la dispoziția Utilizatorilor ca atare, fără nicio garanție, de orice fel, explicită sau implicită. Astfel, Platforma Train to Trade nu oferă nicio garanție că va îndeplini/satisface cerințele dvs. sau că vor fi disponibile în mod continuu, neîntrerupt, sigure sau fără erori. Platforma Train to Trade nu oferă nicio garanție în ceea ce privește calitatea Serviciilor și Produselor disponibile sau a Utilizatorilor, și nici cu privire la acuratețea, actualitatea și integralitatea Conținutului, însă are o obligație de diligență de a presta Serviciile și de a pregăti Produsele conform exigențelor impuse de expertiza sa acumulată și de practicile pieței în domeniul tranzacțiilor la bursă.

Orice informație, părere, răspuns, clarificare oferite de Platforma Train to Trade, în mod scris sau oral, nu va determină în mod automat o garanție oferită de Platforma Train to Trade, decât în condițiile expres stipulate în acești Termeni și Condiții.

Platforma Train to Trade nu oferă nicio garanție cu privire la comportamentul Utilizatorilor sau compatibilitatea acestora cu ceilalți Utilizatori, ulterior consumării cursurilor sau produselor. Sunteți de acord să acționați cu precauție și responsabilitate în toate comunicările și interacțiunile cu ceilalți Utilizatori ai Platformei Train to Trade, precum și în cazul interacțiunilor și comunicărilor cu alte persoane ca urmare a utilizării Platformei Train to Trade.   

Platforma Train to Trade declină în mod explicit orice responsabilitate pentru acțiuni sau omisiuni ale Utilizatorilor sau ale terților.    

 • 14. Limitarea răspunderii

Atât Platforma Train to Trade, cât și orice altă partener implicat în crearea, dezvoltarea sau livrarea Platformei, nu sunt responsabili pentru orice daune indirecte, conexe, caracteristice, specifice și/sau care ar putea fi determinate de utilizarea Platformei Train to Trade, cum ar fi pierderea de câștiguri (bani, profituri etc); pierderea de date; întreruperea serviciilor; daune ale sistemelor informatice (calculatoare, imprimante, router-e, switch-uri etc); vătămare corporală sau stres emoțional care decurg sau au legătură cu Serviciile sau cu acești Termeni și Condiții; utilizarea sau imposibilitatea utilizării Platformei Train to Trade; comunicările, interacțiunile sau întâlnirile cu alți Utilizatori ai Platformei Train to Trade; comunicările, interacțiunile sau întâlnirile cu alte persoane ca urmare a utilizării Platformei Train to Trade; sesiunile listate, rezervate, plătite în cadrul Platformei Train to Trade.   

Cu excepția cazurilor în care Platforma Train to Trade are obligația de a restitui prețul către Utilizator în anumite cazuri expres prevăzute de acești Termeni și Condiții, limita maximă și totală a răspunderii Platformei Train to Trade care poate decurge din acești Termeni și Condiții nu va depăși valoarea totală a tuturor plăților pe care dvs. le-ați efectuat în cadrul Platformei Train to Trade în decursul ultimei (1) luni, calculată de la data la care a apărut evenimentul care a declanșat/determinat răspunderea Platformei Train to Trade.   

În cazul în care nu există astfel de plăți realizate în ultima (1) lună, calculată de la data la care a apărut evenimentul care a declanșat/determinat răspunderea Platformei Train to Trade, limita maximă totală va fi de 100 (o sută) Euro sau echivalentul în Lei al acestei sume, calculat la rata de schimb valutar aplicabilă la data efectuării plății.  

Înțelegeți și sunteți de acord că limitele expuse mai sus constituie elemente principale și esențiale ale eventualelor dispute dintre dvs. și Platforma Train to Trade.

 • 15. Disclaimer de investiții

Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuația prețurilor pieței, incertitudinea dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb. Performanțele trecute nu reprezintă garanții ale performanțelor viitoare ale instrumentelor financiare.

Înainte de a lua decizia de a investi, este necesar ca Utilizatorul să aibă în vedere obiectivele sale financiare, nivelul său de experiență și apetitul la risc, urmate de asumarea unor potențiale pierderi. Analizele, studiile, opiniile, știrile, prețurile sau orice alte informații disponibile pe Platforma Train to Trade nu constituie recomandări de tranzacționare, ci sunt furnizate strict în scop informativ, educativ și de divertisment.

Platforma Train to Trade depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile prezentate sunt corecte și actualizate, însă Utilizatorii ar trebui să-și exercite propria abilitate și judecată înainte de a se baza pe acestea. Scopul exclusiv al Platformei este educația financiară, informare generală și divertisment. Platforma Train to Trade nu este un substitut pentru sfaturi investiționale profesionale independente.

 

Platforma Train to Trade nu poate fi responsabilă legal pentru niciun fel de daune, pagube sau pierderi produse Utilizatorului Platformei, urmare a informațiilor eronate sau a acțiunilor întreprinse de orice persoană în baza conținutului Platformei.

De asemenea, trebuie să se țină seama că legislația și reglementările aplicabile pieței de capital se pot modifica în orice moment, astfel că Utilizatorii care își doresc să investească trebuie să se familiarizeze cu cele mai recente reglementări vizitând website-urile relevante (printre care, https://asfromania.ro/ro/c/81/legisla%C8%9Bie-pia%C8%9B%C4%83-capital) sau prin contactarea reglementatorului în cauză (Autoritatea de Supraveghere Financiară) sau a unui broker autorizat de investiții.

 • 16. Confidențialitatea datelor cu caracter personal 

Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal face parte integrantă din Termenii și Condițiile prezenți, constituind, de asemenea, acord juridic obligatoriu pentru părți. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal, disponibilă la [hyperlink către Politica de Protectie a Datelor trebuie introdus], care poate fi actualizată periodic, guvernează modul în care Platforma Train to Trade utilizează datele dvs. personale.

 • 17. Politica de Cookies

Politica de Cookies face parte integrantă din Termenii și Condițiile prezenți, constituind, de asemenea, acord juridic obligatoriu pentru părți. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Politica de Cookies, disponibilă la [hyperlink către Politica de Cookies trebuie introdus], care poate fi actualizată periodic, guvernează modul în care Platforma Train to Trade administrează preferințele Utilizatorilor.

 • 18. Legături către alte resurse, site-uri etc. 

Platforma Train to Trade poate conține legături (link-uri) către site-uri, resurse, conținut extern Platformei. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că:    

 1. Platforma Train to Trade nu este responsabilă pentru disponibilitatea respectivelor resurse, site-uri, conținut etc;
 2. Platforma Train to Trade nu este responsabilă pentru conținutul, produsele sau serviciile cuprinse în cadrul resurselor externe;
 3. legăturile către conținutul extern nu implică aprobarea de către Platforma Train to Trade a respectivelor resurse sau a conținutului, produselor sau serviciilor cuprinse în cadrul acestora; și
 4. înțelegeți și sunteți de acord că aveți responsabilitate exclusivă și vă asumați toate riscurile care decurg din utilizarea unor astfel de resurse externe sau a conținutului, produselor sau serviciilor cuprinse în cadrul acestora. 

 • 19. Modificarea Termenilor

Platforma Train to Trade își rezervă dreptul de a modifica și schimba Conținutul sau de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment, cu notificarea Utilizatorilor despre modificare prin intermediul adreselor de email comunicate de către Utilizatori. Data ultimei actualizări va fi disponibilă întotdeauna la începutul acestor Termeni și Condiții de Utilizare și o vom actualiza la fiecare modificare și/sau schimbare.  

 • 20. Jurisdicție și soluționarea litigiilor

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația aplicabilă în România. 

Orice divergență apărută între părțile implicate se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se vor adresa Platformei europene de soluționare online a litigiilor (SOL) pusă la dispoziție de Comisia Europeană (disponibilă la https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks) urmând ca, în caz de imposibilitate de soluționare, să îndrume părțile către Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din România, entitatea relevantă cu rol de SAL înregistrată în evidențele Compartimentului pentru Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) din cadrul Direcției Juridice și Relații Instituționale, parte din Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din România. Hotărârea poate fi atacată la instanța de judecată competentă din România (de la sediul consumatorului) în termen de 15 zile calendaristice.

Totodată, Utilizatorul este informat că are posibilitatea de a se adresa direct Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (Bdul. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București, office@anpc.ro).

 • 21. Comunicare

În cazul în care aveți nelămuriri, neclarități sau pentru orice întrebări legate de Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei Train to Trade, vă rugăm să ne contactați la adresa de email Contact – train to trade site.

TRAINTOTRADE.EU © 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram